ODTRUCIE NARKOTYKOWE

WARSZAWA - MAZOWIECKIE


Detoks narkotykowy, znany często również jako odtrucie z narkotyków, realizowany jest w naszej jednostce medycznej Oddział Detoksykacji MEDILIFE - Detoks Warszawa. Pomagamy pacjentom z całej Polski oraz z zagranicy.
Odtrucie Narkotykowe każdorazowo przeprowadzamy pod nadzorem doświadczonego lekarza psychiatry.

Czas trwania odtrucia z narkotyków uzależniony jest od rodzaju narkotyku oraz od stanu zdrowia Pacjenta - zarówno stanu zdrowia psychicznego, jak i fizycznego. Ważnym elementem warunkującym okres leczenia jest również czas, przez jaki Pacjent przyjmował narkotyki.

Odtrucie Narkotykowe polega na podaniu Pacjentowi - osobie zatrutej narkotykiem / narkotykami w formie tabletek oraz w sposób dożylny odpowiedniego zestawu płynów i leków, których zadaniem jest przywrócić Pacjentowi, w sposób niwelujący niepożądane dolegliwości wynikające z zatrucia, pełnego stanu zdrowia fizycznego oraz, co najważniejsze i psychicznego.

Odtrucie Narkotykowe Warszawa - Mazowieckie w Oddziale Detoksykacji MEDILIFE Health & Care

Detoks Alkoholowy, Detoks Narkotykowy, Detoks Lekowy, Odtrucie Alkoholowe, Odtrucie Narkotykowe, Odtrucie Lekowe, Odtrucie z Leków, Odtrucie z Narkotyków, Odtrucie z Alkoholu

ILE TRWA ODTRUCIE Z NARKOTYKÓW ?

W związku z tym, iż proces odtrucia z narkotyków wymaga znacznie dłuższego leczenia niż ma to miejsce np. w przypadku odtrucia z alkoholu, mając na uwadze dobro Pacjenta, proponujemy podział leczenia na trzy ETAPY.

ETAP 1. - Odtrucie z narkotyków w warunkach stacjonarnych realizujemy w naszej Klinice Detoksykacji MEDILIFE

ETAP 2. - Po osiągnięciu wymaganego stanu zdrowia Pacjenta, a tym samym osiągnięcia równowagi w jego stanie zdrowia psychicznego oraz fizycznego, proponujemy kontynuację odtrucia z narkotyków w warunkach Ambulatoryjnych. Oznacza to, iż Pacjent prowadzony jest nadal przez lekarza, ale proces dalszego leczenia odbywa się już w domu Pacjenta, a ordynacja leków oraz konsultacje odbywają się w naszych Poradniach MEDILIFE Health & Care.

W czasie Etapu 2, zalecane jest by Pacjent korzystał z opieki nie tylko lekarza prowadzącego, ale również z opieki terapeuty. Świadczenia Terapeutyczne zazwyczaj prowadzone są w naszych Poradniach, ale zdarza się też, iż terapia indywidualna odbywa się w doku Pacjenta bądź w miejscu przez niego wskazanym - np. w firmie.

ETAP 3. - Na tym Etapie Pacjent winien uczestniczyć w Terapii Grupowej wspartej Terapią Indywidualną, która pełni teraz rolę bardziej wspomagającą Pacjenta w trudnych momentach jego życia. Świadczenia Lekarskie odbywają się w formie konsultacji w przypadku kontynuowania leczenia farmakologicznego bądź też w przypadku kryzysu.

***

Sposób oraz formę leczenia - odtrucia z narkotyków ustala się na postawie indywidualnego wywiadu lekarskiego oraz badań laboratoryjnych.

Proces leczenia każdorazowo ustalany jest z osobą zainteresowaną odtruciem z narkotyków, a jego czas uzależniony jest od możliwości czasowych Pacjenta, jego stanu zdrowia oraz zaawansowania choroby.

***

PO ZAKOŃCZENIU ODTRUCIA z NARKOTYKÓW MOŻLIWE JEST ROZPOCZĘCIE TERAPII LECZENIA UZALEŻNIENIA OD NARKOTYKÓW, ZARÓWNO W FORMIE STACJONARNEJ, JAK I AMBULATORYJNEJ.

***


ODTRUCIE LEKOWE - CENNIK

PAKIET MEDICA

  • pierwsza doba 700 złotych,
  • druga doba 600 złotych,
  • trzecia doba 500 złotych.

ODTRUCIE LEKOWE - CENNIK

PAKIET MEDICA DETOKS VIP

  • pierwsza doba 900 złotych,
  • druga doba 800 złotych,
  • trzecia doba 600 złotych.

W obu Pakietach zapewniamy pełną opiekę medyczną, w tym opieka lekarska, pielęgniarska, farmakologiczna, wyżywienie, opiekę socjalno-bytową (zakwaterowanie).

W przypadku zajścia konieczności dłuższego pobytu na Oddziale Detoksykacji, np z tytułu długotrwałego zażywania substancji, w tym alkoholu, leków i narkotyków, każda kolejna doba wymaga uiszczenia kwoty 400 złotych za Pakiet MEDICA oraz 500 zł za Pakiet MEDICA DETOKS VIP.


Więcej informacji o Odtruciu Alkoholowym w Oddział Detoksykacji Medilife Health & Care na stronie: