Partnerzy

Partnerzy CM Medica

Szanowni Państwo,

Mamy prawdziwą przyjemność przedstawić Państwu naszych Partnerów, z którymi podejmujemy się realizacji strategii Spółki w zakresie bezpośrednio związanym z utrzymaniem, przywracaniem i ratowaniem a także poprawą życia.


GMINA PIASECZNO
Razem z władzami gminy, jak i jednostkami powiązanymi z gminą, podejmujmy się opieki nad     mieszkańcami gminy w zakresie świadczeń terapii uzależnień finansowanych z budżetu G.     Piaseczno. W projekcie uczestniczy wspomniana gmina, Gminny Punkt Konsultacyjny oraz     Ośrodek Pomocy Społecznej.
Jesteśmy również jednostką partnerską projektu Karta Dużej Rodziny.


POLSKA GRUPA MEDYCZNA MEDILIFE
Inicjatorem oraz założycielem Grupy jest Prezes i główny udziałowiec Centrum Medycznego MEDICA. Rolą Grupy jest nadzorowanie jakości świadczonych usług przez podległe jednostki medyczne oraz wsparcie ich w codziennych czynnościach gospodarczych.

Obecnie Grupa skupia się na budowie Domów Opieki na prawach Zakładów Opiekuńczo Zdrowotnych. Są to obiekty dedykowane osobom, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w środowisku, w którym obecnie przebywają. Oferta opieki kierowana jest do rodzin Pacjentów, którzy wymagają opieki, pomocy przy codziennych czynnościach, którzy czują się samotni pod nieobecność bliskich, którzy są w pracy.

W ramach opieki oddajmy do dyspozycji zarówno rozwiązania finansowanie w części przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jak i świadczenia pełnopłatne.

Ponadto Grupa w ramach prowadzonej działalności wspiera zewnętrzne jednostki medyczne, zarówno w zakresie optymalizacji procesów medycznych, jak i finansowania ich rozwoju.


BIURO TURYSTYCZNE LEVEL

W ramach oferty na Turnusy Rehabilitacyjne nad morzem w ramach NFZ, wspólnie z przedstawicielami biura podejmujemy się organizacji wyjazdów wczasowo rehabilitacyjnych dla środowisk górniczych.


 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PUSTKOWA
Wspólnie budujemy piękno miejscowości Pustkowo uczestnicząc czynnie w wydarzeniach ściśle     związanych z promocją miejscowości. Dzięki wyrozumiałości i przychylność władz miejscowości     Pustowo oraz Gminy Rewal realizujemy projektu budowy jednostki medycznej podejmującej się     rehabilitacji zarówno w zakresie ambulatoryjnym, jak i w postaci turnusów rehabilitacji.


WIOSKA SENIORA Sp. z o.o.
W lipcu 2013 roku podpisaliśmy ze Spółką Wioski Seniora współpracy w zakresie opieki nad osobami w dojrzałym wieku - Seniorami. Owocem współpracy było podjecie opieki już nad ponad 158 osobami w wieku 70+, którym udzieliliśmy świadczeń zarówno pielęgnacyjno - opiekuńczych, jak i świadczeń w ramach oferty Turnusy Rehabilitacyjne nad morzem.


GRUPA FINEZJA
Umowa na opiekę Pacjentów Grupy w zakresie zdrowia psychicznego oraz rehabilitacji długoterminowej i opieki stacjonarnej.


 

ALLIANZ
We współpracy z Allianz Polska realizujemy na rzecz Pacjentów Allianz, świadczenia rehabilitacji     ambulatoryjnej krótko i długoterminowej.


ZESPÓŁ LEKARZY RODZINNYCH "Wysoczańscy"
W ramach współpracy podejmujemy się świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjentów powiatu gryfickiego oraz Pacjentów, którzy odwiedzają nasz Pensjonat Finezja w ramach oferty na Turnusy Rehabilitacyjne nad morzem.


BON VITAL  Betreuung und Pflege GmbH

Firma zajmuje się w Niemczech opieką na osobami starszymi, udzielając im świadczeń w systemie domowym, polegających na opiece socjalno - bytowej, lekarskiej oraz pielęgniarskiej. W ramach rozwoju, Bon Vital organizuje dla swoich podopiecznych Turnusy Rehabilitacyjne nad morzem , które organizuje w naszym Pensjonacie Finezja.