Kompetencje

Nasze Kompetencje

Zespół Leczenia Środowiskowego oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego funkcjonuje w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego. Program leczenia zarówno w Zespole Leczenia Środowiskowego jak i Poradni Zdrowia Psychicznego oparty jest o wytyczne Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Oferta Centrum realizowana jest w oparciu o spotkania indywidualne i grupowe z lekarzem psychiatrą, psychologiem, psychologiem klinicznym oraz terapeutą środowiskowym → więcej

Powołane przez nas Centrum Leczenia Uzależnień realizuje zadania leczenia uzależnień w oparciu o Oddział Detoksykacji, Ośrodek Leczenia Uzależnień, Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od Alkoholu oraz Poradnie Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia. Leczenie odbywa się zarówno w ramach spotkań indywidualnych jak i grupowych poświęconych problemom osób uzależnionych będących na różnych poziomach leczenia (Grupa wstępna, Grupa Pogłębiona, Grupa Zapobiegania Nawrotom), jak również poświęconych osobom współuzależnionym oraz grupie osób określonych mianem DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików).

Modułowość przyjętego programu zapewnia nam możliwość modelowania oferty względem zdiagnozowanych problemów, tworząc swojego rodzaju kompletny proces leczenia Pacjenta. Dzięki modułowemu programowi leczenia w połączeniu z doświadczoną kadrą naszego Centrum, zapewniamy opiekę nad Pacjentem w trakcie całego procesu leczenia → więcej

W ramach Centrum Rehabilitacji funkcjonuje Oddział Dzienny Rehabilitacji dla osób Dorosłych oraz Lekarska Ambulatoryjna Opieka Rehabilitacyjna.
Ofertę zarówno Centrum Zdrowia Psychicznego, Centrum Rehabilitacji, jak i Centrum Leczenia Uzależnień, tworzy wysokiej klasy kadra medyczna, która posiada dedykowane wykształcenie oraz bogate doświadczenie zawodowe → więcej