Co zrobić, gdy nie mogę przestać pić ?

DETOKS ALKOHOLOWY WARSZAWA

Jak masz dość, to przestań pić i już ! Bo pić trzeba umieć ! Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść !

Łatwo powiedzieć, gdy się nie jest osobą uzależnioną. Dla osób dotkniętych tą chorobą samodzielne przerwanie ciągu alkoholowego graniczy z cudem.

Co zatem robić w przypadku, gdy Ty lub Twój bliski - osoba w twoim towarzystwie nie może „odstawić” kieliszka ?

Jak w każdy przypadku zatrucia organizmu, winno się jak najszybciej skontaktować z lekarzem. W przypadku osób zatrutych alkoholem, lekami, czy też narkotykami winien być to lekarza psychiatra. Proces odtrucia prowadzony jest w trybie stacjonarnym pod ścisłą kontrolą lekarza i pełną 24 h opieką zespołu pielęgniarskiego.

Odtrucie z substancji psychoaktywnych można przeprowadzić w dedykowanych oddziałach szpitalnych (oddział detoksykacji) bądź w placówkach prywatnych zajmujących się detoksem – odtruciem z alkoholu, leków oraz narkotyków.

W przypadku wybrania prywatnej pomocy medycznej, zazwyczaj mamy zagwarantowane znacznie lepsze warunki socjalno – bytowe, niż ma to miejsce w przypadku oferty szpitali publicznych. Trzeba jednak pamiętać, iż oferta prywatnych placówek nie jest finansowana z pieniędzy publicznych, tym samym należy ją traktować w kategoriach świadczeń pełnopłatnych.

Niestety, jak w każdej branży, tak i w medycznej można natrafić na nieuczciwych świadczeniodawców.

Dlatego przed skorzystaniem z oferty prywatnej placówki medycznej warto sprawdzić, czy zakres świadczeni opisany na stornie oferenta jest aktualny i zgodny z rzeczywistością.

Warto też sprawdzić, czy firma podejmująca się odtrucia – detoksu jest Podmiotem Leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Każda placówka ochrony zdrowia winna udokumentować wspomniany wpis odpowiednim nr księgi rejestrowej, który musi znajdować się na pieczątce firmy/oddziału, a Zakład Leczniczy ma nadany 14 znakowy nr Regon, co łatwo sprawdzić w dokumentach wybranej placówki.

W przypadku świadczenia detoksu – odtrucia, nadzór nad jego poprawnym wykonaniem musi sprawować lekarz (zaleca się by był to lekarza ze specjalizacją psychiatra). W tym przypadku przez „nadzór” rozumiemy fizyczną obecność lekarza, który codziennie konsultuje Pacjenta, nie zaś puste deklaracje oferentów usług o wirtualnych lekarza.

Dane statystyczne w tej kwestii są zatrważające.

Na 10 placówek deklarujących w rozmowie i na stronach internetowych dostęp do lekarza, tylko 1 prowadzi świadczenia z jego udziałem.

Podsumowując.

W przypadku pojawienia się złego samopoczucia, bądź trudności z odstawieniem substancji psychoaktywnej należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.

Wybór jednostki, w której będzie przeprowadzone leczenie powinien poprzedzać wywiad ze wskazaniem:

- na zakres świadczeń,

- ich dostępność,

- gwarancje opieki lekarskiej,

- ustalenie, czy firma oferująca usługę jest Podmiotem Leczniczym.

Dobrą praktyką jest poinformowanie osoby odbierającej telefon, iż będzie potrzebny wypis podpisany przez lekarza w dniu wyjścia Pacjenta, co powinno szybko zweryfikować prawny stan oferty oraz działalności firmy.

W przypadku zainteresowania powyższą problematyką zapraszamy na konsultacje z naszymi lekarzami.

Medilife Health & Care

ul. Długa 14, Konstancin Jeziorna

ul. Gerbera 14, Piaseczno

535 008 020

https://tiny.pl/gzsz2

ODTRUCIE ALKOHOLOWE WARSZAWA - DETOKS ALKOHOLOWY WARSZAWA