Podwójne rozpoznanie

Podwójne rozpoznanie

Nasza oferta skierowana jest do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych z jednoczesnymi zaburzeniami psychicznymi. Należy jednak zauważyć, iż u wielu Pacjentów rozpoznaje się uzależnienie od kilku substancji psychoaktywnych, jak i rozpoznaje się więcej niż jedno zaburzenie. Nieumiejętne rozpoznanie wszystkich zaburzeń może doprowadzić do nieprawdziwej oceny zachowań Pacjenta, sugerujących, iż Pacjent jest niepodatnych na terapię, nie posiada wystarczającej motywacji lub też nie jest gotowy do bycia trzeźwym. Dlatego tak ważne jest by motywacja Pacjenta do podjęcia leczenia wynikała z jego potrzeb a nie była wymuszona.

Osoby zainteresowane podjęciem leczenia w ramach programu terapii dedykowanej osobom z podwójną diagnozą, muszą być przygotowani na zmiany, jakie winny nastąpić w ich dotychczasowym życiu.

Decyzja o podjęciu leczenia musi być świadomym i dobrowolnym wyborem Pacjenta stąd też nie może być on w stanie ostrej psychozy.

Przyjęcie na leczenie każdorazowo wymaga konsultacji z lekarzem psychiatrą oraz konsultacji z psychoterapeutą terapii uzależnień. W przypadku zakwalifikowania Pacjenta do programu leczenia, ustalany jest harmonogram leczenia stanowiący jeden z elementów na budowanej w trakcie terapii ścieżce leczenia.

Terapia realizowana jest przez zespół w skład którego wchodzi lekarz psychiatra i anestezjolog, specjaliści psychoterapii uzależnień i psycholodzy, którzy podejmują się świadczeń medycznych bazujących na systemie leczenia uzależnień przy jednoczesnej poprawie zdrowia psychicznego.

W zależności od stanu zdrowia Pacjenta, jak i zdiagnozowanego problemu, celem naszej pracy jest przygotowanie Pacjenta do dalszego leczenia w dedykowanych oddziałach szpitalnych bądź też przygotowanie Pacjenta do kontynuacji leczenia w systemie ambulatoryjnym, czyli doprowadzenia do bezpiecznego powrotu Pacjenta do jego środowiska domowego i samodzielnego życia w abstynencji.

Osoby zainteresowane podjęciem leczenia w programie leczenia osób z podwójną diagnozą, proszone są o kontakt z naszą placówką:

Centrum Leczenia Uzależnień
ul. Gerbera 14
05-500 Piaseczno

Infolinia:
535 00 80 10