Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu przeznaczony jest dla osób, które z rożnych przyczyn nie mają możliwości skorzystania z terapii w Ośrodku Leczenia Uzależnień. Leczenie na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień od Alkoholu trwa 8 tygodni (leczenie bezpłatne - świadczenie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia). Zajęcia obywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 13:00.

Ze względu na okres trwania terapii proponujemy:

Program realizowany w ramach Oddziału Dziennego - Grupa I
Program trwa 8 tygodni. Zajęcia grupowe obywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00     – 13:00. Zgodnie z założeniami programu, na życzenie Pacjenta; wydawane jest zwolnienie     lekarskie.

Program realizowany w ramach Oddziału Dziennego – Grupa II
Program trwa 8 tygodni. Zajęcia grupowe obywają się od poniedziałku do piątku w godzinach     15:00 – 20:00 (godz. proponowane). Zgodnie z założeniami programu, na życzenie Pacjenta     wydawane jest zwolnienie lekarskie.

Program realizowany w ramach Poradni
Program trwa 32 tygodnie. Zajęcia grupowe obywają się w wtorek i czwartek w godzinach 18:00 –     20:00.

Pomoc w Oddziale znajdą przede wszystkim osoby, które mają mało doświadczeń w utrzymywaniu dłuższej abstynencji, źle znoszą abstynencję lub mają potrzebę i podstawę uczestnictwa w programie terapii.

Świadczenia zdrowotne udzielane są osobom z rozpoznaniem:
- uzależnienia od alkoholu;
- uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (nie wymagających innych     specjalistycznych form leczenia);
- uzależnienia od alkoholu ze współistniejącymi innymi zaburzeniami (nie wymagającymi innych,     specjalistycznych form leczenia);
- uzależnienia od alkoholu ze współwystępowaniem schorzeń somatycznych (nie zakłócających     procesu leczenia i nie wymagającymi specjalistycznych świadczeń     medycznych).

Celem terapii jest:
-uznanie własnego uzależnienia i utratę kontroli nad spożywaniem alkoholu
i substancji psychoaktywnych,
- uczenie się sposobu wspierających wczesną abstynencje (w tym uczenie się rozpoznawania     zjawiska głogu i sposobu radzenia sobie z nim),
- zdobycie wiedzy na temat uzależnień, uczenie się jak rozpoznawać działania psychologicznych     mechanizmów uzależnienia,
- uczenie się umiejętności zapobiegania nawrotom choroby.

Warunkiem uczestnictwa w programie leczenia uzależnienia od alkoholu jest zakwalifikowanie do Oddziału przez lekarza psychiatrę bądź terapeutę naszej jednostki medycznej podczas wizyty diagnostyczno-kwalifikacyjnej.

ZAPISY oraz INFORMACJE DODATKOWE