Centrum Leczenia Uzależnień

LECZENIE i TERAPIA UZALEŻNIEŃ MEDILIFE

Leczenie Uzaleznienia od Alkoholu - Narkotyków - Leków, Ośrodek Terapii Uzależnień MEDILIFE, Detoks Alkoholowy - Narkotykowy -Lekowy, Odtrucie z Alkoholu - Narkotyków - Leków

Leczenie Uzależnienia od

Alkoholu - Leków - Narkotyków - Dopalaczy

Realizujemy Program Ograniczenia Picia

Leczenie uzależnienia to proces, którego nie można traktować wybiórczo. Tylko realizacja wszystkich elementów procesu może stanowić sukces, a tym samym uratować życie.DLACZEGO WARTO NAM ZAUFAĆ ?

To co nas wyróżnia to fakt, iż jesteśmy legalnie działającą jednostką medyczną wpisaną do Rejestru Wojewody Mazowieckiego Podmiotów Wykonujących Działalności Leczniczą – nr wpisu 000000166508.

Jesteśmy jedną z niewielu jednostek w Polsce, która legalnie i kompleksowo podejmują się leczenia uzależnień w ramach posiadanych kompetencji zgodnie z wytycznymi Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Nasz program terapeutyczny ukierunkowana jest na konkretny problem – leczenie uzależnienia od alkoholu i substancji chemicznych oraz współuzależnienia. Podejmujemy się także leczenia osób uzależnionych od hazardu.

Jesteśmy również jednym z niewielu podmiotów wykonujących czynności medyczne, który w ramach leczenia uzależnienia od alkoholu i substancji chemicznych oraz hazardu, ma do dyspozycji szeroki wachlarz narzędzi w postaci Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień od Alkoholu oraz Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, jak również Poradnia Leczenia Uzależnień oraz Oddział Detoksykacji i Ośrodek Leczenia Uzależnień.


Wszystkie podejmowane przez nas czynności medyczne podlegają superwizji. Osobą będącą superwizorem Centrum Leczenia Uzależnień jest Pan Leszek Kapler - psychoterapeuta, trener rozwoju osobistego, trener-superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, dyrektor Centrum Integracji Psychicznej w Warszawie, twórca Akademii Dobrego Życia.

Kadrę naszej jednostki medycznej stanowią lekarze psychiatrzy, lekarze interniści, specjaliści psychoterapii uzależnień, certyfikowani terapeuci, certyfikowani psycholodzy i pielęgniarki.

Aby móc podjąć leczenie w ramach przygotowanego przez nas autorskiego programu leczenia uzależnień od substancji chemicznych oraz hazardu, niezależnie od tego czy leczenie będzie wykonywane w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień, w Poradni Terapii Uzależnień, czy też w ramach propozycji Ośrodka Leczenia Uzależnień i Oddziału Detoksykacji gdzie wykonywane jest odtrucie z narkotyków - odtrucie z leków - odtrucie z alkoholu, każdorazowo wymagane jest spotkanie konsultacyjno – diagnostyczne, często poparte badaniami laboratoryjnymi i wywiadem z lekarzem psychiatrą.

Leczenie uzależnienia to proces, którego nie można traktować wybiórczo. Tylko realizacja wszystkich elementów procesu może stanowić sukces a tym samym uratować życie osoby uzależnionej. Odbycie terapii podstawowej, czy też kilka wizyt u terapeuty, nie spowoduje cudownego uzdrowienia. W leczeniu uzależnienia podobnie jak w przypadku innych chorób, nie ma kompromisów. W przypadku podjęcia leczenia mówimy o życiu, w przypadku lekceważenia problemu, mamy do czynienia z zagrożeniem życia.Nasza oferta skierowana zarówno do osób rozpoczynających leczenie jak i osób, które są w trakcie leczenia bądź też z różnych powodów przerwały leczenie.

Wszelkie świadczenia medyczne realizujemy zarówno w ramach konsultacji indywidualnych jak i zajęć w grupach terapeutycznych. Każdy etap procesu leczenia uzależnienia podlega kontroli terapeuty przypisanego do Pacjenta. W przypadku nie osiągnięcia celu terapii, ponawiamy pracę nad wybranymi elementami terapii.

Zgodnie z przyjętymi założeniami kompleksowego leczenia uzależnień, dla wszystkich osób podejmujących się leczenia w naszym Ośrodku Leczenia Uzależnień, ewentualna konieczność odbycia leczenia na Oddziale Detoksykacji nie stanowi względem zainteresowanego dodatkowego kosztu podjętego leczenia. Cena pobytu w Ośrodku Leczenia Uzależnień obejmuje wszystkie niezbędne elementy procesu leczenia, którego podejmujemy się w Ośrodku.

Jeśli jesteście Państwo osobą uzależnioną od alkoholu, narkotyków, czy też leków bądź też jesteście bliskimi osoby uzależnionej, zapraszamy do kontaktu z naszą jednostką medyczną. Zdiagnozujemy problem, zaproponujemy rozwiązanie.


Centrum Leczenia Uzależnień
4.9 (98.95%) 19 votes