Spółka

SPÓŁKA EVANNE POLSKA

EVANNE POLSKA Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
ul. Domaniewska 4a7/10
02-572 Warszaw
NIP: 521 36 41 487
REGON: 146441120

REJESTR WOJEWODY MAZOWIECKIEGO PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ
nr wpisu 000000166508.

IDEA BANK
nr konta: 35195000012006073805580002

Zarząd Spółki
Michał Kruczkowski – prezes Zarządu

ODDZIAŁY:

woj. mazowieckie
Centrum Zdrowia Psychicznego
Pomoc psychiatry, psychologa, psychoterapeuty, pomoc w sytuacjach kryzysowych

Infolinia: 535 00 80 10

Piaseczno
Zespół Leczenia Środowiskowego, Poradnia Zdrowia Psychicznego.
ul. Gerbera 14
05-500

Otwock
Zespół Leczenia Środowiskowego, Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Górna 6
05-400

woj. mazowieckie
Centrum Leczenia Uzależnień
Pomoc osobom uzależnionym: substancje psychoaktywne, benzodiazepiny, podwójna diagnoza.

Infolinia: 535 00 80 10

Piaseczno
Oddział Terapii Uzależnień, Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień.
ul. Gerbera 14

Oddział Detoksykacji, Ośrodek Leczenia Uzależnień.
ul. Świętojańska 4
05-500

Otwock
Poradnia Leczenia Uzależnień
ul. Górna 6
05-400 Otwock

Infolinia 24h: 535 00 80 20

woj. zachodniopomorskie
Centrum Rehabilitacji MediLife
Rehabilitacja Ambulatoryjna, Turnusy Rehabilitacyjne, Rehabilitacja ogólnoustrojowa.

Infolinia: 724 42 33 22

PUSTKOWO
ul. Słoneczna 13
72-433 Rewal

Ośrodek Rehabilitacyjno – Wczasowy
PUSTKOWO
ul. Słoneczna 13
72-344 Rewal

Spółka
Rate this post