Nasi specjaliści

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

dr Iwona Kos-Maszaro
- Dyrektor Medyczny Centrum, lekarz, specjalista psychiatra, specjalista terapii środowiskowej.

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Wieloletni pracownik Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pełniła funkcję Kierownika Zespołu Leczenia Środowiskowego IPiN. Aktualnie Kierownik Medyczny CM-MediLife.
Zajmuje się kompleksową terapią pacjentów cierpiących na zaburzenia depresyjne, lękowe, psychozy. W leczeniu uzależnień stosuje aktualne rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego łączące oddziaływania psychospołeczne z nowoczesną farmakoterapią.
Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Dr Agata Jarek – lekarz, specjalista psychiatra

Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie. Zatrudniona na stanowisku starszego asystenta w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Aktualnie w trakcie szkolenia w psychoterapii.

Dr Anna Figura – Dyrektor Zakładu Opiekuńczo Leczniczego MEDILIFE, Ordynator Oddziału Detoksykacji, lekarz, specjalista psychiatra

Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie pracuje jako lekarz psychiatra w Zespole Leczenia Środowiskowego Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Szkolenie specjalizacyjne odbywała w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Przez 3 lata pełniła również dyżury w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego w Warszawie.
Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób i zaburzeń psychicznych u osób dorosłych (m.in. zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia snu, zaburzenia psychotyczne, uzależnienia, zaburzenia psychiczne u osób w wieku podeszłym, zaburzenia osobowości). Dzięki kilkuletniej praktyce w oddziałach psychiatrycznych w szpitalach ogólnomedycznych ma również doświadczenie w leczeniu zaburzeń psychicznych na podłożu somatycznym.
W praktyce łączy psychofarmakologię z oddziaływaniami psychoedukacyjnymi. Przywiązuje wagę do propagowania higieny zdrowia psychicznego.

Dorota Komorowska- Biernat - lekarz specjalista psychiatra

Ukończyła Akademie Medyczną w Warszawie (wydział lekarski).
Doświadczenie zdobywała w oddziale Ogólnopsychiatrycznym szpitalno- klinicznym w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie.
Doświadczenie w pracy klinicznej: 15 lat
Od 2000 r. do chwili obecnej pracuje w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie.
Specjalizuje się w schizofrenii oraz chorobie afektywnej dwubiegunowej.

Bartłomiej Kubacki - lekarz, specjalista psychiatra, specjalista terapii środowiskowej.

Ukończył kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin.
Pełnił funkcję Kierownika Zespołu Leczenia Środowiskowego.
Badacz kliniczny telepsychiatrii- jedynego w Polsce badania poświęconego zwiększeniu możliwości leczenia pacjenta w jego miejscu zamieszkania poprzez wideopołączenie.
Zwolennik psychiatrii bliskiej pacjentowi (m.in. wizyty domowe), jak również wsparcia i psychoedukacji rodziny w celu profilaktyki zaburzeń psychicznych.
Współpracownik stowarzyszeń rodzin osób chorujących psychicznie.
Prowadzi diagnostykę, ocenę stanu psychicznego i farmakoterapię we współpracy z psychologami i psychoterapeutami.
Prywatnie mąż i tato 6 dzieci.

Katarzyna Lech - specjalista terapii środowiskowej, psychoterapeuta, psychodramatysta, lider Grup Balinta.

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Przez wiele lat pracowała jako psychoterapeuta w Zespole Leczenia Środowiskowego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pełniła funkcję Kierownika Zespołu Leczenia Środowiskowego Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. Inicjator i organizator Warszawskiego Forum Psychiatrii Środowiskowej 2012, 2013, 2014.

Agnieszka Chojnowska - psycholog, certyfikowany terapeuta NEST I stopnia

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończyła 2-letnie szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych organizowane przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre. Klinicznie zajmuje się terapią zaburzeń depresyjnych, terapią zaburzeń lękowych, terapią osób z doświadczeniem przemocy, zaniedbania i strat prokreacyjnych, terapią i wsparciem dla osób chorujących na schizofrenię i ich rodzin, wsparciem dla osób przeżywających żałobę.

Ewa Sebatynnka Pacia - psycholog, w trakcie certyfikacji na Specjalistę psychoterapii uzależnień

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe na kierunku Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej organizowane przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej. Pracuje jako psycholog szkolny w jednej z Warszawskich Szkół i w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie. W Ośrodku Leczenia Uzależnień MediLife pracuje jako psycholog z osobami uzależnionymi.

Katarzyna Jaruga - psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka wydziału psychologii SWPS i studiów podyplomowych - Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii. Prowadzi psychoterapię w nurcie integracyjnym.
Pracuje w Zespole Leczenia Środowiskowego CM-MediLife, jak również współpracuje z Ośrodkiem Leczenia Uzależnień prowadząc terapię pacjentów z podwójną diagnozą.

Agnieszka Ambroziak - psycholog, technik fizjoterapii

Absolwentka Wydziału Psychologii WSFiZ w specjalności psychologia zdrowia i psychoterapia. W swojej pracy odwołuje się do różnych kierunków psychologicznych, najczęściej jednak korzysta z podejścia poznawczo-behawioralnego. Ukończyła dodatkowe kursy i szkolenia w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Główne obszary zainteresowań i psychopomocy to zaburzenia nerwicowe, psychosomatyczne, problematyka geriatrii, psychoseksuologia, żałoba i ból po stracie.

Mgr Agnieszka Całka  - psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA nr 1644)

Studiowała psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic w Szpitalu Wolskim, Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym - Oddział Psychiatrii Wieku Rozwojowego.

Od 2012 roku współpracuje z Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia. W latach 2013 - 2017 roku pracowała w Szpitalu Specjalistycznym MSW w Otwocku na całodobowym oddziale leczenia uzależnień.

Pracuje pod stałą superwizją licencjonowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W Centrum Medycznym Medilife zajmuje się:

  • konsultacjami osób dorosłych,
  • psychoterapią indywidualną osób uzależnionych od alkoholu, substancji,psychoaktywnych, zachowań behawioralnych,
  • psychoterapią grupową,
  • psychoterapią osób współuzależnionych,
  • psychoterapią DDA/DDD.

Anna Skup -psycholog

Absolwentka psychologii na SWPS oraz studiów podyplomowych na kierunku Psychologia Sądowa na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka Studium Interwencji Kryzysowej Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii. Aktualnie uczestniczka 4-letniego Studium Psychoterapii w nurcie psychodynamicznym w Laboratorium Psychoedukacji, spełniającego wymogi certyfikacyjne Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.  Doświadczenie zawodowe zdobywała w Polsce i za granicą pracując m.in. z osobami z zaburzeniami osobowości, chorującymi na depresję, schizofrenię oraz z osobami przeżywającymi żałobę.

Anna Niedzielska -psycholog
Psycholog kliniczny I stopnia.

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Odbyła szkolenie w zakresie terapii rodzin oraz szkolenie w psychoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć z profilaktyki uzależnień.

CENTRUM LECZENIA UZALEŻNIEŃ


dr Iwona Kos-Maszaro
- Dyrektor Medyczny Centrum, lekarz, specjalista psychiatra, specjalista terapii środowiskowej

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Wieloletni pracownik Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pełniła funkcję Kierownika Zespołu Leczenia Środowiskowego IPiN. Aktualnie Kierownik Medyczny CM-MediLife.
Zajmuje się kompleksową terapią pacjentów cierpiących na zaburzenia depresyjne, lękowe, psychozy. W leczeniu uzależnień stosuje aktualne rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego łączące oddziaływania psychospołeczne z nowoczesną farmakoterapią.
Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Dr Agata Jarek – lekarz, specjalista psychiatra

Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie. Zatrudniona na stanowisku starszego asystenta w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Aktualnie w trakcie szkolenia w psychoterapii.

dr Anna Figura   - lekarz, specjalista psychiatra. Kierownik oddziału detoksykacji

Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie pracuje jako lekarz psychiatra w Zespole Leczenia Środowiskowego Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Szkolenie specjalizacyjne odbywała w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Przez 3 lata pełniła również dyżury w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego w Warszawie.
Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób i zaburzeń psychicznych u osób dorosłych (m.in. zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia snu, zaburzenia psychotyczne, uzależnienia, zaburzenia psychiczne u osób w wieku podeszłym, zaburzenia osobowości). Dzięki kilkuletniej praktyce w oddziałach psychiatrycznych w szpitalach ogólnomedycznych ma również doświadczenie w leczeniu zaburzeń psychicznych na podłożu somatycznym.
W praktyce łączy psychofarmakologię z oddziaływaniami psychoedukacyjnymi. Przywiązuje wagę do propagowania higieny zdrowia psychicznego.

Jakub Garbacki - lekarz, specjalista psychiatra, specjalista medycyny rodzinnej

Absolwent Uniwersytetu Medycznego (Wojskowej Akademii Medycznej) w Łodzi

Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w uniwersyteckich klinikach psychiatrycznych, Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, szpitalach wieloprofilowych województwa mazowieckiego, Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia, Szpitalu Drewnica, Szpitalu Bródnowskim, Szpitalu Wolskim.

Pełni funkcję koordynatora-kierownika zespołu Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim.
Pracuje także w Zespole Leczenia Środowiskowego (Domowego). Dyżuruje w oddziale psychiatrycznym, oddziale terapii uzależnień, oddziale leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, szpitalnym oddziale ratunkowym, psychiatrycznej izbie przyjęć.

Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w ratownictwie lotniczym. Jest szefem lotniczego zespołu ratownictwa medycznego grupy poszukiwawczo-ratowniczej.

Zainteresowania w zakresie neuronauk poszerza aktualnie w trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Neuroradiologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Milena Niewiadomska - Kierownik Centrum Leczenia Uzależnień MEDICA

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta w procesie certyfikacji, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP, absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.
Przez ostatnie lata doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w poradni leczenia uzależnień oraz licznych placówkach zajmujących się poradnictwem specjalistycznym, w tym także w ośrodku interwencji kryzysowej.
Uczestniczyła w stażach klinicznych oraz szkoleniach prowadzonych m. in. w Ośrodku Readaptacyjno – Rehabilitacyjnym w Karczewie, w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie oraz w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Dzieci i Młodzieży w Józefowie.
Nieustannie pogłębia swoją wiedzę, biorąc udział  w licznych szkoleniach i warsztatach z zakresu szeroko rozumianej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej.

W psychoterapii stosuję myślenie integracyjne. W zależności od problematyki, z jaką zgłasza się klient, jego potrzeb, uwarunkowań psychicznych i społecznych, a także możliwości i ograniczeń, dobieram metodę pracy, która w jak najlepszy sposób pomaga rozwiązać dany problem.
Szczególnie bliskie jest mi myślenie systemowe oraz psychodynamiczne, które uzupełniam technikami poznawczo – behawioralnymi. W pracy z klientem koncentruję się przede wszystkim na wydobywaniu jego zasobów oraz potencjału.

Do psychoterapii zapraszam osoby doświadczające problemów z obszaru uzależnień, współuzależnienia oraz zaburzeń charakterystycznych dla DDA i DDD.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Ewa Sebastyanka Pacia- terapeuta uzależnień, psycholog

Psycholog, w trakcie certyfikacji na Specjalistę psychoterapii uzależnień.
Ukończyła Uniwersytet Warszawski, studia podyplomowe na SWPS na kierunku Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej oraz na kierunku Pedagogicznym. Obecnie pracuje jako psycholog szkolny w jednej z Warszawskich szkół i w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie. W Ośrodku Leczenia Uzależnień MediLife
pracuje jako Psycholog z osobami uzależnionymi. Prócz pracy w Ośrodku, zajmuje się również opieką psychologiczną w Zespole Leczenia Środowiskowego.

SUPERWIZOR Centrum Zdrowia Medycznego MEDILIFE

Leszek Kapler - psychoterapeuta, trener rozwoju osobistego, trener-superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, dyrektor     Centrum Integracji Psychicznej w Warszawie, twórca Akademii Dobrego Życia.

CENTRUM REHABILITACJI MediLife

Dariusz Kołodziej - Kierownik Pionu Fizjoterapii, magister fizjoterapii, absolwent

Medycznego Studium Zawodowego Nr 1 w Szczecinie     oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu na kierunek fizjoterapii. Jest uczestnikiem wielu szkoleń i kursów specjalistycznych z     zakresu fizjoterapii oraz usprawniania leczniczego, np. terapia manualna, Metoda PNF, Mc Kenzie, Kinesiotaping, Spastyczność z     zastosowaniem metody PNF i NDT Bobath, Terapia Manualna w modelu Holistycznym, Terapia tkanek miękkich, Nordic Walking,     Stabilizacja centralna i obwodowa. Szczególny nacisk kładzie na diagnozowanie problemu i indywidualną pracę z pacjentem.     Wieloletnie doświadczenie pozwala na pracę indywidualną oraz kierowanie zespołem fizjoterapeutów.

Justyna Berska – Magister fizjoterapii. Absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu

Medycznego w Szczecinie. Swoją wiedzę poszerzyła biorąc udział w kursach z zakresu masażu funkcyjnego i poprzecznego a także gorącymi kamieniami i bańką chińska. Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in w przychodni "Spondylus" w Szczecinie zajmującej się głównie wadami stóp oraz doborem zaopatrzenia medycznego. Dodatkowo prowadziła gimnastykę korekcyjną w przedszkolu " Kraina Uśmiechu" w Szczecinie.

Rafał Serbin – magister fizjoterapii. Absolwent Wyższej Uczelni Akademii Wychowania

Fizycznego na wydziale fizjoterapii w Olsztynie.     Doświadczenie zdobył pracując jako fizjoterapeuta w Kołobrzeskim Szpitalu Specjalistycznym na oddziale rehabilitacji i ortopedii,     następnie w Poliklinice Olsztyńskiej oraz obecnie w ośrodkach wczasowych oraz hotelach SPA. Swoją wiedzę poszerza biorąc udział w wielu szkoleniach i konferencjach. Posiada certyfikaty z zakresu: Pracy na powięziach i tkankach miękkich – Terapia Manualna,     Kinesiotaping, Neuromobilizacje, Masaż funkcyjny poprzeczny oraz brał udział w szkoleniu z zakresu nowoczesnych metod w leczeniu     stawów kolanowych. Jego mocną stroną jest praca z pacjentem na sali gimnastycznej, wykorzystując zdobyte doświadczenie oraz     wszelkie nowinki z zakresu fizjoterapii.

Romuald Kowalski – magister fizjoterapii, absolwent Akademii Wychowania

Fizycznego we Wrocławiu na kierunku Rehabilitacja Ruchowa.     Od wielu lat pracuje z dziećmi z wadami     postawy prowadząc zajęcia korekcyjne w Nowogardzie. Prowadzi sklep ze sprzętem     rehabilitacyjnym oraz zaopatrzeniem ortopedycznym, przez co problemy chorych nie są dla niego nowością. Od wielu lat jego pasją jest     ratownictwo. Specjalizuje się w ratownictwie wodnym, gdzie szczyci się tytułem sternika morskiego oraz może się pochwalić udziałem w     wielu akcjach ratowniczo – wydobywczych.

Dominika Siwak – technik fizjoterapii. Absolwentka Medycznego Studium w Szczecinie.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując od wielu lat z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną w Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczym w Gryficach. Swoją wiedzę     wielokrotnie poszerza biorąc udział w wielu szkoleniach i konferencjach z zakresu pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Posiada certyfikaty z zakresu: Kinesiotaping I, Integracjji Sensorycznej I, Integracji Sensorycznej w Spektrum Autyzmu oraz certyfikat Terapii Ręki.  Jej mocną stroną jest praca z najmłodszymi pacjentami oraz indywidualne podejście do pacjenta.

DODATKOWO WSPÓŁPRACUJEMY:

dr n. med. Stanisław Oziemski - psycholog kliniczny

Doktor nauk medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Magister psychologii,
specjalista II stopnia w dziedzinie Psychologia Kliniczna. Psychoterapeuta - Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Certyfikat Analityka Grupowego.
Posiada piętnastoletnie doświadczeniem praktyki zawodowej (Instytut Psychiatrii i Neurologii, Centrum Psychoterapii, Komorów, Szpital Nowowiejski i Wolski).