Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego funkcjonuje w strukturach Centrum Zdrowia Psychicznego, utworzonego decyzją Zarządu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej NZOZ MediLife. Nasz zespół medyczny tworzy szeroka grupa specjalistów z dziedziny psychiatrii dla osób dorosłych, w skład której wchodzą lekarze psychiatrzy, psycholodzy oraz terapeuci. Świadczenia medyczne udzielamy w ramach sesji indywidualnych jak również sesje psychoterapeutyczne grupowych, dbając przy tym bezpieczeństwo naszych podopiecznych a przede wszystkim pomagać im w sposób kompleksowy oparty na zaufaniu i partnerstwie.

W Poradni udzielamy następujących specjalistycznych form pomocy:

konsultacji lekarza psychiatry,
pomocy psychologa bądź psychoterapeuty w zakresie sytuacji kryzysowych i problemów adaptacyjnych,
psychoedukacji w zakresie określonych chorób i zaburzeń psychicznych oraz w innych problemach psychologicznych,
psychoterapii indywidualnej krótko i długoterminowej dla osób z zaburzeniami:

zespołem lęku uogólnionego,

napadami paniki lękowej,

zaburzeniami depresyjnymi,

zaburzeniami osobowości. psychoterapia jest prowadzona w konwencji poznawczo-behawioralnej i psychodynamicznej,

wykonywania badań psychologicznych:

diagnostyka zaburzeń funkcji poznawczych, zaburzeń pamięci,

ocena poziomu intelektualnego.

Zapewniamy pełną dyskrecję i anonimowość, w razie konieczności również zwolnienie lekarskie. Pacjenci przyjmowani są bez skierowania. W przypadku możliwości zakwalifikowania Pacjenta do Zespołu Leczenia Środowiskowego, możliwość kontynuacji leczenia w ramach świadczeń gwarantowanych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

KONTAKT oraz INFORMACJE DODATKOWE