Centrum Zdrowia Psychicznego

REJESTRACJA I ZAPISY:

535 00 80 10

SZANOWNI PAŃSTWO,

Centrum Zdrowia Psychicznego utworzone zostało w oparciu o Narodowy Program Zdrowia Psychicznego. W ramach posiadanych kompetencji zapewniamy intensywne leczeni osób pełnoletnich. W Centrum realizujemy zadania Zespołu Leczenia Środowiskowego oraz Poradni Zdrowia Psychicznego. Program leczenia zarówno w Zespole Leczenia Środowiskowego jak i w Poradni Zdrowia Psychicznego dedykowany jest leczeniu szeroko rozumianego zdrowia psychicznego.

Oferta adresowana jest do osób cierpiących na różne formy psychoz, schizofrenię, choroby afektywne – jedno i dwubiegunowe, depresję. Celem Centrum jest niesienie pomocy zarówno w siedzibie placówki Centrum jak i w miejscu zamieszkania Pacjenta, a także niesienie pomocy jego rodzinie i współpraca z rodziną.
Nie zawsze bliscy wiedzą, jak postępować w sytuacji, gdy mąż, żona czy dziecko choruje. W ramach prac odbywają się wizyty chorych zarówno u psychiatry, psychologa, jak i u terapeuty. W ramach funkcjonowania Centrum każda osoba potrzebująca wsparcia, pomocy psychiatry czy też psychiatry może zgłosić się do naszego Centrum.

Głównym celem naszej pracy jest świadczenie pomocy osobom chorym, jak i przeciwdziałanie stygmatyzacji osób psychicznie chorych. Zależy nam na tym, by osoba, która żyje na przykład z depresją, nie musiała leczyć się w szpitalu psychiatrycznym. Szpital bowiem to ostateczność. Naszym zadaniem jest doprowadzić do sytuacji, w której Pacjent może żyć i dobrze funkcjonować w swoim środowisku.

Dzięki terapii, dzięki farmakoterapii i naszej opiece jest to możliwe.

Osoby zainteresowane podjęciem leczenia, bądź chcące pomóc osobie bliskiej, prosimy o kontakt z naszym Centrum Zdrowia Psychicznego.

ZAPISY oraz INFORMACJE DODATKOWE