Poradnia Leczenia Uzależnień

Nieodzownym elementem leczenia jest uczestnictwo w grupach terapeutycznych, których program dedykowany jest danemu uzależnieniu oraz stopniu jego zaawansowania. Stąd też dla osób nie mogących sobie pozwolić na 8 tygodniową nieobecność w pracy, oferujemy możliwość uczestnictwa w Grupie Podstawowej. Sześciomiesięczna Grupa Podstawowa, oferowana jest Pacjentom, którzy rozpoczynają leczenie. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu (poniedziałki i czwartki) w godzinach 18.00 – 20.00. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które nie mogą leczyć się w Oddziale Dziennym, a chcą zintensyfikować proces leczenia.

Zrealizowanie programu podstawowego to dopiero początek drogi do nowej jakość życia. Wychodząc na potrzeby Pacjentów utworzono Grupę Przeciwdziałania Nawrotom Choroby realizowaną w trybie zajęć raz w tygodniu (środa) w godzinach 18:00 – 20:00.

Wskazane programy skierowane są również do osób zainteresowanych terapią indywidualną. Zakres konsultacji, leczenia wynika z problemu z jakim Pacjent się do nas zgłasza jak również z diagnozy, jaka stanowi podstawę leczenia.

ZAPISY oraz INFORMACJE DODATKOWE