Poradnia Leczenia Uzależnień

PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ

LECZENIE UZALEŻNIEŃ

WARSZAWA * PIASECZNO * OTWOCK


LECZENIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

UZALEŻNIENIE od ALKOHOLU

 

LECZENIE UZALEŻNIENIA OD NARKOTYKÓW

UZALEŻNIENIE od NARKOTYKÓW

 

LECZENIE UZALEŻNIENIA OD DOPALACZY

UZALEŻNIENIE od DOPALACZY

 

LECZENIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

UZALEŻNIENIE od ALKOHOLU

 

Szanowni Państwo,

Nieodzownym elementem każdego leczenia, w tym leczenia uzależnienia jest ustalenie stanu zdrowia Pacjenta, nie tylko stanu zdrowia fizycznego, ale też i psychicznego. W ramach udzielanych przez nas świadczeń terapeutycznych, każdorazowo podejmujemy się konsultacji diagnostycznej u lekarza psychiatry oraz psychoterapeuty.

Dzięki gruntownie przeprowadzonej analizie stanu zdrowia Pacjenta budujemy dedykowaną "ścieżkę zdrowienia", czyli proces leczenia uzależnienia odpowiadający potrzebom zdrowotnym Pacjenta.

W ramach posiadanych kompetencji ustalony uprzednio proces leczenia realizowany jest po przez świadczenia terapii indywidualnej, terapii grupowa oraz uczestnictwo w warsztatach tematycznych, których program ukierunkowany jest na dane uzależnienie oraz stopnień jego zaawansowania.

LECZENIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU WARSZAWA MEDIIFE

LECZENIE UZALEŻNIENIA od ALKOHOLU

LECZENIE UZALEŻNIENIA OD NARKOTYKÓW WARSZAWA MEDILIFE

LECZENIE UZALEŻNIENIA od NARKOTYKÓW

LECZENIE UZALEZNIENIA OD LEKÓW WARSZAWA MEDILIFE

LECZENIE UZALEŻNIENIA od LEKÓW

ZAKRES ŚWIADCZEŃ LECZENIA UZALEŻNIEŃ

W ramach Poradni Lecenia Uzależnień od Alkoholu - Leków - Narkotyków - Dopalaczy, funkcjonującej w ramach Centrum Medycznego MEDILIFE, udzielamy swiadczeń zarówno w formie pełnopłatnej, jak i świadczeń finansowanych i współfinansowanych. W zakresie świadczeń finansowanych realizujemy program leczenia uzależnień w ramach Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Gminą Piaseczno.

W zakresie świadczeń pełnopłatnych realizujemy różnego rodzaju programy mające na celu polepszenie jakości Państwa życia po przez różne formy terapii, w tym terapie indywidualną, grupową i warsztaty.

Każdy Program opiera się na idei leczenia uzależnienia po przez myślenie w kategoriach "Zainwestuj w Siebie".