Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia – świadczenia w ramach NFZ

Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia - świadczenia w ramach NFZ

Udzielane w Poradni świadczenia finansowane są ze środków pochodzących ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. Nadrzędnym celem funkcjonowania Poradni jest udzielanie pomocy osobom zainteresowanym podjęciem leczenia w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu. W Poradni można skorzystać z konsultacji z terapeutą bądź konsultacji z lekarzem psychiatrą. Udzielane konsultacje mają na celu ustalenie przyczyn choroby oraz budowę procesu leczenia Pacjenta.

Ponieważ uzależnienie dotykające Pacjenta ma znaczący wpływ na zdrowie wszystkich uczestników życia Pacjenta, a w szczególności na zdrowie współmałżonka, rodziny i przyjaciół Pacjenta, utworzono w Poradni Grupę dla osób Współuzależnionych. Udzielane świadczenia realizowaną są bezpłatnie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek, w godzinach 17.00 – 19.00.

ZAPISY oraz INFORMACJE DODATKOWE