Ośrodek Leczenia Uzależnień

Ośrodek Leczenia Uzależnień „MediLife” powstał w ramach Centrum Leczenia Uzależnień utworzonego decyzją Zarządu Centrum Medycznego MediLife. Działamy w oparciu o Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Ustawę o wychowaniu w trzeźwości.

Jesteśmy jednym z niewielu legalnie działających Ośrodków Terapii Uzależnień wpisanym do rejestru podmiotów leczniczych wojewody mazowieckiego – nr wpisu 000000166508.

Jesteśmy również jednym z niewielu Ośrodków, w którym podejmujemy się wyłącznie leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych, tym samym leczenia osoby uzależnionych m.in. od narkotyków, dopalaczy, alkoholu, leków, które mogą mieć pewność co do jakości udzielanych przez nas świadczeń, jak i ich trafności, są bowiem one budowane wyłącznie z myślą o tych właśnie uzależnieniach.

Zapewniamy Pełną Anonimowość, Zachowanie Wymaganej Intymności w Trakcie Udzielanych Świadczeń, Komfortowe Warunki Pobytu, Program Dedykowany Oparty na Pracy Indywidualnej.

W naszym Ośrodku każdorazowo otrzymacie Państwo pomoc wyłącznie ze strony doświadczonej kadry certyfikowanych psychoterapeutów, psychologów oraz psychiatrów a także całodobową opiekę medyczną.

Stawiamy na wysoką jakość udzielanych świadczeń i indywidualne podejście do Pacjenta, dlatego zapewniamy realizacje terapii w grupie nie większej niż 8 osób.

W ramach czynności medycznych, podejmujemy się leczenia uzależnienia od alkoholu i substancji chemicznych oraz hazardu. Dodatkowo oddajemy do Państwa dyspozycji Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień (kontrakt z NFZ), Przychodnie Leczenia Uzależnień (kontrakt z NFZ) oraz Oddział Detoksykacji, tym samym w przypadku podjęcia leczenia w naszym Ośrodku, umożliwiamy Państwu kontynuacje leczenia w naszym Centrum jak również, w przypadku zaistnienia takiej konieczności zapewniamy wsparcie dla Państwa najbliższych.

Wszystkie wymienione komórki stanowiące pełną ofertę naszego Centrum Leczenia Uzależnień uczestniczą w procesie leczenia uzależnienia, który to proces, zgodnie z założeniami indywidualnego programu leczenia uzależnień, każdorazowo dedykowanego Pacjentowi, budowany jest na potrzeby danego uzależnienia, uwzględniając stan psychiczny i fizyczny Pacjenta, jak również jego stopień uzależnienia.

Dziesięcioletnia historia w Leczeniu i Terapii Uzależnień

Na początku 2014 roku nasza jednostka medyczna przejęła kompetencje jednego z pierwszych ośrodków Leczenia Uzależnień w Polsce „Ośrodek DROMADER” z Piaseczna. Wdrażając nasze standardy, stworzyliśmy jedne z niewielu legalnie działających Ośrodków w Polsce, który podejmuje się leczenia konkretnego problemu – leczenia uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych / chemicznych.

Świadczenia medyczne prowadzimy w oparciu o Autorski Modułowy Program Leczenia Uzależnień zakładający pełne poszanowanie prywatności i intymności osoby uzależnionej, opracowany przez doświadczony, certyfikowany zespół terapeutów. Program realizowany jest w ramach terapii indywidualnej i grupowej z naciskiem na pracę indywidualną z Pacjentem oraz psychoedukacji. Program jest zgodny z aktualnymi wytycznymi Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).

Pracujemy w systemie superwizji. Osobą będącą superwizorem Centrum Leczenia Uzależnień jest Pan Leszek Kapler – psychoterapeuta, trener rozwoju osobistego, trener-superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, dyrektor Centrum Integracji Psychicznej w Warszawie, twórca Akademii Dobrego Życia.

Większość Ośrodków chwali się wykwalifikowaną kadrą. Zachęcamy Państwa do sprawdzenia czy rzeczywiście jest wykwalifikowana i czy leczenie poddawane jest superwizji oraz kontroli lekarza psychiatry.
Kadrę naszej jednostki medycznej stanowią lekarze psychiatrzy, lekarze interniści, certyfikowani terapeuci, psycholog kliniczny, psycholodzy i pielęgniarki. → Kadra

Wiemy, że okres terapii jest trudnym momentem w życiu każdego uzależnionego, dlatego staramy się by wejście w nowy etap życia było dla Państwa bezpieczne i jak najmniej bolesne. Trzeba jednak pamiętać, iż pracujemy na uczuciach, które nie zawsze są dla Państwa łatwe do wyrażenia, dlatego każdy z naszych Pacjentów ma przypisanego do siebie terapeutę prowadzącego, z który prowadzi Pacjenta prze cały okres terapii, nie tylko w ramach oferty Ośrodka, ale również poza nim.

Nie jesteśmy Ośrodkiem SPA. Nie jesteśmy również pozostałością nieudanej przygody w branży turystycznej. Jesteśmy jednostką medyczną posiadającą kompetencje leczenia uzależnień od alkoholu i substancji psychoaktywnych / chemicznych. Wiele dajemy, ale też i wiele oczekujemy od naszych Pacjentów, dlatego też przed przyjęciem do Ośrodka Leczenia Uzależnień każdorazowo odbywamy z Pacjentem spotkanie diagnostyczne, którego celem jest rozpoznanie poziomu uzależnienia.

Wszystkich Państwa, którzy są zainteresowani ofertą leczenia uzależnień w naszym Ośrodku, zapraszamy do zapoznania się z treścią założeń programu leczenia uzależnień zmieszczoną poniżej.

OFERTA PROGRAMOWA OŚRODKA LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Jednym z założeń Programu jest zwiększenie zdolności utrzymywania abstynencji, usuwanie zaburzeń, rozwiązywanie problemów osobistych, rozwijanie zdolności do zdrowego życia. Ponadto równie ważne jest przywrócenie osobie uzależnionej zdrowia psychicznego, gdyż w wielu przypadkach nawet długotrwała abstynencja nie powoduje automatycznie dobrej kondycji psychicznej i nie likwiduje głębszych problemów emocjonalnych i rodzinnych ujawniających się po zaprzestaniu picia. Dlatego też w trakcie udzielanych świadczeń medycznych w Ośrodku Leczenia Uzależnień, jak i po ich zakończeniu, w razie zaistnienia takiej potrzeby, udzielamy wsparcia również najbliższym osobie uzależnionej.

Modułowy Program Ośrodka umożliwia nam dopasowanie programu do możliwości czasowych osób chcących podjąć się leczenia.
Podstawowy Program przewiduje 8 tygodniowe leczenie, w ramach którego Pacjent pracuje zarówno w grupie o charakterze psychoedukacyjnym, jak również odbywa zajęcia indywidualne. Każdy Pacjent dąży do zrealizowania postawionego mu przez terapeutę celu, wynikającego z podstawy jego uzależnia. Cały proces leczenia jest koordynowany przez Kierownika Centrum Leczenia Uzależnień, w ramach którego funkcjonuje Ośrodek Leczenia Uzależnień. Każdy przypadek uzależnienia omawiany jest w gronie terapeutów pracujących z Pacjentem w ramach zajęć grupowych, jak również podlega Superwizji.
W trakcie zajęć indywidualnych, podejmujemy się budowy dedykowanej Pacjentowi ścieżki zdrowienia, gdzie leczenie w Ośrodku stanowi jeden z elementów leczenia, jakie każdy Pacjent winien zrealizować.

Każda z osób, która zdecydowała się na leczenie w naszym Centrum Leczenia Uzależnień, niezależnie czy leczenie odbywało się w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień, w Poradni Leczenia Uzależnień, czy też w Ośrodku, w trakcie całego procesu leczenia otrzymuje od nas wsparcie na każdym etapie przypisanej Pacjentowi, dedykowanej ścieżki zdrowienia.

Dla osób, które z różnych powodów nie mogą skorzystać z 8 tygodniowego programu leczenia, proponujemy program 6 tygodniowy. Wskazany program zakłada mniejszą liczbę godzin pracy w grupie nie zwalania to jednak Pacjenta z konieczności odbycia całego zakresu terapii indywidualnej, przewidzianej pierwotnym, 8 tygodniowym Programem.

Z racji modułowej budowy Programu Leczenia Uzależnień, każdorazowo w wybranych przypadkach, możemy podjąć się leczenia w krótszym, niż wskazano powyżej czasie. Oczywiście niemożliwe jest zrealizowanie wszystkich modułów Programu, w czasie krótszym niż 6 tygodni, dlatego też tego typu leczenie wymaga od Pacjenta znacząco większego zaangażowania i determinacji w kontynuacji leczenia po opuszczeniu Ośrodka, zgodnie z ustaloną w Ośrodku, dedykowaną Pacjentowi ścieżką leczenia (procesem leczenia).

Warunkiem przyjęcia do naszego Ośrodka jest przede wszystkim zgoda Pacjenta na leczenie. Drugim krokiem jest zakwalifikowanie Pacjenta przez Kierownika Centrum Leczenia Uzależnień, do leczenia w Ośrodku (w szczególnych przypadkach wymagane jest poparcie decyzji Kierownika, diagnozą lekarza psychiatry). Jak już pisaliśmy, nasz Ośrodek zarówno od strony merytorycznej jak i zaplecza zespołu medycznego i terapeutycznego, zajmuje się wyłącznie leczeniem uzależnień od alkoholu i substancji chemicznych psychoaktywnych oraz hazardu.
Jednym z elementów warunkujących wejście Pacjenta w proces leczenia w Ośrodku, jest zachowanie przez Pacjenta pełnej abstynencji. W przypadku Pacjentów będących pod wpływem substancji chemicznych, każdorazowo wymagane jest oczyszczenie organizmu, które przeprowadzamy w naszym Oddziale Detoksykacji. Jeśli stan zdrowia Pacjenta na to pozwala, proces leczenia / terapii rozpoczyna się już na poziomie Oddziału Detoksykacji.

Zajęcia w Ośrodku Leczenia Uzależnień odbywają się przez siedem dni w tygodniu. W ciągu tygodnia od 9:00 do 18:00 przewiduje się czas na łącznie ok 5 godzin pracy w grupie oraz ok 1,5 godziny terapii indywidualnej. Między 18:30 a 20:00 przewidziany jest czas na prace własną wynikającą z indywidualnego programu leczenia. Każdy Pacjent ma przypisanego do siebie dedykowanego terapeutę.
W sobotę i niedzielę przewiduje się zajęcia treningowo-warsztatowe oraz pokazy filmów edukacyjnych. Każdy z Pacjentów poza standardowymi zadaniami wynikającymi z praktyki terapeutycznej, otrzymuje przynajmniej trzy zadania indywidualne każdorazowo dedykowane Pacjentowi, jego chorobie jak i reprezentowanej przez Pacjenta postawie.

Dla zapewnienia płynności udzielanych przez nas świadczeń zdrowotnych, poza czynnościami wskazanymi powyżej, ewentualny, konieczny do przeprowadzenia detoks organizmu, wsparcie psychiatry, pomoc lekarza internisty zawarte są w podstawowej ofercie Ośrodka. Oznacza to, iż Pacjent, który wymaga dodatkowej opieki np. lekarza psychiatry czy też certyfikowanego psychologa, wymienione dodatkowe świadczenia oferowane są Pacjentowi w ramach oferty Ośrodka (w ramach ceny). To samo tyczy się konieczności objęcia Pacjenta opieką w Oddziału Detoksykacji.

Dodatkowo w ramach oferty podstawowej zapewniamy:
    – zakwaterowanie w jedno osobowym pokoju;
    – możliwość korzystania z sali telewizyjnej, małej siłowni, tenisa stołowego;
    – możliwość korzystania z salki komputerowej albo własnego laptopa (dostęp do sieci w całym     Ośrodku), – o ile nie będzie przeszkadzało realizacji przypisanej terapii,
    – pełną opiekę socjalno-bytową.

Ponadto do dyspozycji Pacjentów oddajemy przytulny ogród, zapewniamy wyżywienie – kuchnia typowo polska (trzy posiłki dziennie, deser, zimne i ciepłe napoje, owoce sezonowe).
Poza przygotowanymi przez kucharza posiłkami, oddaje się do Państwa dyspozycji aneks kuchenny.

Osoby zainteresowane podjęciem leczenia w naszym Centrum Leczenia Uzależnień bądź otrzymaniem informacji na temat Programu Leczenia Uzależnień współfinansowanego ze środków organizacji pozarządowych proszone są o kontakt z Panem Michałem Kruczkowski nr tel.:
502 360 570, mail: leczenie@cm-medica.pl