Centrum Medyczne MediLife

Jesteśmy jednostką medyczną, w skład której wchodzi Centrum Leczenia Uzależnień, Centrum Zdrowia Psychicznego oraz Centrum Rehabilitacji.

CENTRUM LECZENIA UZALEŻNIEŃ
W ramach Centrum Leczenia Uzależnień funkcjonuje Oddział Detoksykacji (Detoks), Ośrodek Leczenia Uzależnień, Oddział Dzienny – Terapia Uzależnień od Alkoholu oraz Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Udzielamy świadczeń medycznych zarówno w formie spotkań indywidualnych jak i grupowych, poświęconych problemom DDA, współuzależnionych oraz osób uzależnionych od substancji chemicznych. Dzięki szerokiej ofercie finansowanej również ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, mamy możliwość budowy kompletnego procesu leczenia dedykowanego określonym potrzebom zdrowotnym Pacjenta. → leczenie uzależnień

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Centrum Zdrowia Psychicznego utworzone zostało w oparciu o Narodowy Program Zdrowia Psychicznego. W Centrum realizujemy zadania Zespołu Leczenia Środowiskowego (w ramach NFZ) oraz Poradni Zdrowia Psychicznego. Program leczenia zarówno w Zespole Leczenia Środowiskowego jak i w Poradni Zdrowia Psychicznego dedykowany jest leczeniu szeroko rozumianego zdrowia psychicznego. W Centrum realizujemy konsultacje z lekarzem psychiatrą, konsultacje z psychologiem, jak również prowadzimy terapie indywidualną i grupową. → więcej

CENTRUM REHABILITACJI
W Centrum realizujemy świadczenia fizjoterapii ambulatoryjnej oraz świadczenia lekarskich ambulatoryjnej opieki rehabilitacji. W oparciu o posiadane kompetencje utworzyliśmy programy rehabilitacji realizowane w ramach oferty świadczeń gwarantowanych (NFZ), Turnusów Rehabilitacji (NFZ) oraz oferty Wczasów dla Seniorów (NFZ).

Misją Centrum Medycznego MediLife jest świadczenie specjalistycznych usług medycznych dla Pacjentów indywidualnych na rzecz zachowania, przywracania i ratowania zdrowia w zakresie udzielanych przez nas świadczeń. Podstawą tworzonych programów jest leczenie Pacjentów w procesie każdorazowo przypisanym do danego, zdiagnozowanego problemu.

Jesteśmy zdania, iż profesjonalna opieka zdrowotna, jak i wysoki standard udzielanych świadczeń zdrowotnych jest połączeniem wysokich umiejętności naszej kadry medycznej z przyjętym przez nas programem leczenia każdorazowo indywidualnie dobranego do potrzeb Pacjenta.
Zaufanie Pacjentów ma dla nas ogromną wartość. Odpowiedzialność, która na nas spoczywa, zobowiązuje do zapewnienia opieki medycznej na najwyższym poziomie.

Mając nadzieje, iż docenicie Państwo nasze starania w służbie ratowania zdrowia, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.