Centrum Medyczne MEDILIFE

Jesteśmy jednostką medyczną należącą do Polskiej Grupy Medycznej MEDILIFE, w skład której wchodzi Centrum Leczenia Uzależnień, Centrum Zdrowia Psychicznego oraz Centrum Zdrowia Seniora. Nasza oferta skierowana jest zarówno do osób indywidualnych, jak i dla firm oraz jednostek samorządowych.

,hr />
CENTRUM LECZENIA UZALEŻNIEŃ
W ramach Centrum Leczenia Uzależnień funkcjonuje Oddział Detoksykacji (Detoks), Ośrodek Leczenia Uzależnień, Oddział Dzienny - Terapia Uzależnień od Alkoholu oraz Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia.

Udzielamy świadczeń medycznych zarówno w formie spotkań indywidualnych, jak i grupowych, poświęconych osom uzależnionym od substancji chemicznych (m.in. alkohol, narkotyki, leki, dopalacze), problemom DDA i współuzależnionych, czyli bliskich osób uzależnionych.

Dzięki szerokiej ofercie finansowanej również ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia mamy możliwość budowy kompletnego procesu leczenia dedykowanego określonym potrzebom zdrowotnym Pacjenta.


CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Centrum Zdrowia Psychicznego utworzone zostało w oparciu o Narodowy Program Zdrowia Psychicznego. W Centrum realizujemy zadania Zespołu Leczenia Środowiskowego (w ramach NFZ) oraz Poradni Zdrowia Psychicznego. Program leczenia zarówno w Zespole Leczenia Środowiskowego jak i w Poradni Zdrowia Psychicznego dedykowany jest leczeniu szeroko rozumianego zdrowia psychicznego. W Centrum realizujemy konsultacje z lekarzem psychiatrą, konsultacje z psychologiem, jak również prowadzimy terapie indywidualną i grupową.

Psychoterapia
Konsultacja Psychiatryczna
Konsultacja Psychologiczna
Poradnia Zdrowia Psychicznego


CENTRUM ZDROWIA SENIORA
W Centrum realizujemy świadczenia dedykowane Seniorom, polegające na ochronie i leczeniu zdrowia psychicznego osób starszych, jak i prowadzenia opieki krótko i długoterminowej w trybie opieki stacjonarnej prowadzonej w naszych Domach Opieki.

W zakresie ochrony zdrowia psychicznego zajmujemy się diagnozowaniem i leczeniem zespołów otępiennych (tzw. demencji starczej), zaburzeń zachowania, depresji, bezsenności, zaburzeń psychotycznych.

Świadczenia realizujemy zarówno w naszych jednostkach medycznych (Warszawa, Piaseczno, Otwock, Radzymina i Łowiczu),  jak i w miejscu pobytu Seniora na terenie Warszawy, Otwocka i okolic, Piaseczna i okolic oraz Radzymina.

Dom Opieki Dąbrówka
Dom Opieki Łowicz
Zdrowie Psychiczne Seniora
Zespół Leczenia Środowiskowego


 

MISJA GRUPY MEDILIFE
Misją GRUPY, a tym samym Centrum Medycznego MEDILIFE jest świadczenie specjalistycznych usług medycznych dla Pacjentów indywidualnych oraz firm na rzecz zachowania, przywracania i ratowania zdrowia w zakresie udzielanych przez nas świadczeń. Podstawą tworzonych programów jest leczenie Pacjentów w procesie każdorazowo przypisanym do danego, zdiagnozowanego problemu.

O nas
Kompetencje
Partnerzy
Certyfikaty


 

Jesteśmy zdania, iż profesjonalna opieka zdrowotna, jak i wysoki standard udzielanych świadczeń zdrowotnych jest połączeniem wysokich umiejętności naszej kadry medycznej z przyjętym przez nas programem leczenia każdorazowo indywidualnie dobranego do potrzeb Pacjenta.
Zaufanie Pacjentów ma dla nas ogromną wartość. Odpowiedzialność, która na nas spoczywa, zobowiązuje do zapewnienia opieki medycznej na najwyższym poziomie.

Mając nadzieje, iż docenicie Państwo nasze starania w służbie ratowania zdrowia, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W poniższym odnośniku znajdują się informacje, w jaki sposób dane, jakie pozostawicie Państwo w naszych jednostkach medycznych będą przetwarzane po 25 maja 2018 roku.